چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : روز قدس فقط روز فلسطین نیست روز اسلام و روز حكومت اسلامی است.
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ بازگشت          
 
:. پورتال شهرداری مهاجران .:
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211