رو عنوان : PreTitle
عنوان : زیر سازی و آسفالت كوچه فرعی شهیدمحمودحیدری به همت شهرداری مهاجران.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری مهاجران
    /  4