رو عنوان : PreTitle
عنوان : زیر سازی ،جدول گذاری و آسفالت جاده شاوه به همت شهرداری مهاجران.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری مهاجران
    /  9