رو عنوان : PreTitle
عنوان : پروژه لوله گذاری معابر جهت دفع آبهای سطحی به همت شهرداری مهاجران.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری مهاجران
    /  10