رو عنوان : PreTitle
عنوان : حضور جمعی از شهردارهای شهرستان به همراه دكتر پور مختار درسازمان شهرداری های كل كشور .🌺
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ 
منبع خبر : روابط عمومي شهرداري مهاجران
حضور جمعي از شهرداران شهرستان به همراه دكتر پور مختار درسازمان شهرداري هاي كل كشور .
و ديدار با مهندس جمالي نژاد رئيس سازمان شهرداري ها و دهيارهاي كل كشور.