رو عنوان : PreTitle
عنوان : بازدید دكتر پور مختار از غرفه شهرداری مهاجران در نمایشگاه های دستاوردهای٤٠ساله انقلاب.🌺🌺
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ 
منبع خبر : روابط عمومي شهرداري مهاجران