������ �������

����� �������

������ ������

چهارشنبه, 26 تير 1398
اسامی شورای اسلامی شهر مهاجران(دوره پنجم)
                         
   آقای مصطفی اسلامی                 آقای یزدان آشتاب                آقای جلال خلج
     (رئیس شورا)                     (نائب رئیس )                   (خزانه دار)

 
            

    آقای اکبرمولایی                 آقای حسین غفاری
    (عضو شورا)                    (عضو شورا)

       

:. پورتال شهرداری مهاجران .:
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS