������ �������

����� �������

������ ������

چهارشنبه, 26 تير 1398
علی فرهادی

نام : علی

نام خانوادگی : فرهادی

متولد : 1356

تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: مسئول امور اداری مالی و معاون شهردار مهاجران


پری صوفی


نام : پری

نام خانوادگی : صوفی

متولد : 1365

تحصیلات : کارشناس ادبیات فارسی

سمت: مسئول دفتر شهردار مهاجراناسماعیل جعفری
             

نام : اسماعيل

نام خانوادگی : جعفري

متولد : 1360 

تحصیلات : كارشناس ارشد مديريت

سمت: مسئول درآمدنوسازی و مسِئول روابط عمومی و کارپرداز

                     

اصغر باقری

نام : اصغر
نام خانوادگی : باقری
متولد : 1359
تحصیلات : دیپلم
سمت: راننده آتش نشانی شهرداری مهاجران

مرتضی امینی


نام : مرتضی
نام خانوادگی : امینی
متولد : 1352
تحصیلات : فوق دیپلم مدیریت دولتی
سمت: مسئول واحد فنی و شهرسازی شهرداری مهاجران
علی سیفینام
 
: علی
نام خانوادگی : سیفی
متولد : 1367
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت شهری
سمت: کارشناس فنی شهرسازی


آقای ...


نام : ...

نام خانوادگی : ...

متولد : ...

تحصیلات : ...

سمت: ...

آقای ...


نام : ...

نام خانوادگی : ...

متولد : ...

تحصیلات : ...

سمت: ...:. پورتال شهرداری مهاجران .:
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS