• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ 
گزارش عملكرد سه ماهه شهرداری مهاجران با فعالین رسانه در روزنامه همدان پیام.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0