• ساعت : ۱۴:۵۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۷۳۸
نصب و تعویض لامپ روشنایی معابر سطح شهر به همت شهرداری مهاجران
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0