• ساعت : ۱۰:۲۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۷۵۱
مصاحبه شهردار مهاجران با روزنامه همدان پیام.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0