• ساعت : ۰۹:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 
عملیات جای گذاری دال های بتنی جهت پوشش نهر (جوی آب )عمومی سطح شهر...
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0