• ساعت : ۰۷:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ 
استقرار باكس های زباله جدید در كوچه های سطح شهر...
استقرار باکس های زباله #جدید در کوچه های :
 
شهید #عشقعلی_صادقی
شهید #باقری
پشت #مدرسه_جهان_آرا

به #در_خواست اهالی محترم کوچه های های ذکر شده
توسط واحد خدمات شهری شهرداری مهاجران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0