• ساعت : ۱۳:۵۵:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۷۲۲
كانكس 2×4 جهت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود
08134568022
کانکس 2×4 جهت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود به صورت مدت دار.
شماره تماس روابط عمومی شهرداری مهاجران 08134568022
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0