• ساعت : ۱۳:۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۷۳۱
مزایده جمع آوری ضایعات شهرمهاجران تا فروردین 1401
شماره تماس شهرداری مهاجران 08134568022

 به اطلاع شهروندان محترم مهاجران می رساند شهرداری مهاجران در نظر دارد جهت جمع آوری ضایعات شهرمهاجران تا پایان فروردین 1401را به صورت مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.لذا تقاضا می گردد در صورت تمایل تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/8/20 به همراه گواهی عدم سوء پیشینه و قیمت پایه ثابت به مبلغ 30/000/000 ریال به شهرداری مهاجران جهت ارایه قیمت پیشنهادی و اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.

روابط عمومی شهرداری مهاجران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0