• ساعت : ۱۰:۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
اصناف وهمشهریان عزیز در صورت تمایل و استقبال از این هفته جمعه بازار در بلوار استقلال برگزار میگردد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0