• ساعت : ۹:۴۴:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۷۳۰
13آبان روز ملی مبارزه با استكبار جهانی گرامی باد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0