حمد و سپاس خدای سبحان را که افتخار خدمت در نظامی را به ما عطاء نموده که از نعمات خداوندی است، و مسند خدمتگزاری در تمام عرصه هایش توفیقی والاست. درود و سلام به روان پاک و مطهّر همه شهدا و رهروان صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه مردم سرافراز و ولایت مدار شهر مهاجران ، وظیفه ی خود می دانم تا قدرشناس مردم شریفی باشم که در طرح ها و برنامه های توسعه شهر مشارکت و همیاری دارند.مسئولیت اینجانب و همکاران شهرداری را در خدمت رسانی  به مردم  با اجرای طرح های مصوّب و هدفمند شهری مضاعف می نماید. مردم فهیم وآگاه شهرمان می دانند که شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی بوده و ساختن شهری مطابق با معیارهای شهرسازی بدون مشارکت های فکری، معنوی و مادی شهروندان محترم امکان پذیر نمی باشد . امروزه مشارکت  مردمی به عنوان ضروری ترین اصل برای ارتقاء خدمات شهرداری و اجرای طرح های توسعه شهری  مطرح می باشد. و ما افتخار داریم که با همتی مضاعف و گامهای بلند و هدفمند و به پشتوانه مردم قدرشناس و همراهی وهمدلی و حمایت مسئولین دلسوز استان و شهرستان و به ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر  توانستیم کارهای بزرگی در شهر مهاجران آغاز وبه انجام برسانیم. 

امید است که فعالیتهای انجام شده مورد رضایت پروردگار قرار گیرد و خداوند قدرت و توان روحی مان را در جهت پیشبرد اهداف عالی شهرمان ،روزافزون نماید تا بتوانیم با مدیریتی شهروند مدار ،تخصصی و عملگرا مقدمات تحولاتی شگرف را در شهر مهاجران پی ریزی نمائیم .

 

    مهندس جواد مدینه خرمی

     شهردار مهاجران

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0