امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  تعداد دریافت : 25
  امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

   تعداد دریافت : 10
   امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

    تعداد دریافت : 15
    امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

     تعداد دریافت : 7

     به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

     ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب

     امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

      تعداد دریافت : 3
      امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

       تعداد دریافت : 8
       امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

        تعداد دریافت : 5
        امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

         تعداد دریافت : 9
         امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

          تعداد دریافت : 4

          6.1.7.0
          گروه دورانV6.1.7.0